تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
982
تعداد تبلیغات
52
تعداد سایت ها
696
پاپ آپ امروز
23
پاپ آپ دیروز
284
کل پاپ آپ ها
1712960
درآمد امروز کاربران
1360 ریال
درآمد دیروز کاربران
8300 ریال
کل درآمد های واریزی
23438661 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/6
کاربران برتر امروز
hsnkhn
پاپ آپ : 1
rezaabedi
پاپ آپ : 5
Jazizi14
پاپ آپ : 3
habib
پاپ آپ : 59
تغییر در کد پاپ آپ تقلب است

کد پاپ آپ هر سایت باید دریافت و در قالب یا قسمت تنظیمات همان سایت قرار گیرد.هر گونه تغییری در کد پاپ آپ تقلب محسوب شده و موجودی متقلب صفر خواهد شد